Příběh silné ženy na rozhraní věků. Začíná výstava o svaté Ludmile

23.05.2021

Žena, která stála u zrodu křesťanství u nás. První česká světice a historicky doložená Přemyslovna. Babička patrona české země svatého Václava. Pramáti českých panovníků a panovnic a jedna z významných postav naší historie. Všechny uvedené přívlastky odkazují ke svaté Ludmile, od jejíž smrti letos uplyne 1100 let. Při této příležitosti pořádá Akademie věd ČR výstavu Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků.

Návštěvníci si mohou prohlédnout exponáty z předních tuzemských institucí: nechybí replika liturgického roucha (rocheta), kopie plastiky umístěné na náhrobku svaté Ludmily z baziliky sv. Jiří, která je jí zasvěcena, dále obrazy, pohřební předměty, meče nebo šperky. Součástí výstavy je také dílna raně středověkých šperků. „Mimořádným předmětem je například karolínský mešní kalich. Pochází ze souboru nálezů z takzvaného kolínského knížecího hrobu z doby po polovině devátého století,“ přibližuje Petr Sommer a dodává: „Výmluvné je také svědectví dvou mečů z devátého století. Jeden je originál z Levého Hradce, druhý je předvedený v dokonalé kovářské rekonstrukci a pochází z Mikulčic. Jsou to nástroje, o nichž náš významný historik Dušan Třeštík říkával, že jimi vznikala středověká křesťanská Evropa.“     

Výhodné prostorové uspořádání výstavy chválí Jan Mařík: „Je příjemné, že na relativně malém prostoru a za krátkou dobu návštěvník získá obrázek o životě svaté Ludmily a jejím odkazu. Stojí za to přijít a vidět věci, které takto pohromadě jinde asi neuvidí.“