Příběhy Pelhřimova

29.04.2021

Prostřednictvím online mapy si můžete projít místy, jejichž historickou podobu zachytil na svých obrazech Jaroslav Ziegler. Dále si online prohlédnete místa, kde naleznete drobné sakrální památky - mimo jiné sochy svatých, boží muka nebo křížky, které jsou rozeseté po Pelhřimovu.

 

informace zde: http://www.muzeumpe.cz/index.html

online mapy zde: https://vysocina.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=a9da9c8f46604af7814f231dad5698b5