Přihlašte své fotografie do Vědy fotogenické

16.06.2021

Letos byly vypsány 3 soutěžní kategorie: hlavní kategorie Věda fotogenická a vedlejší kategorie Múzy ve vědě a Vědci a práce domácí. Opět je vyhlášena také Cena pro nejlepší ústav, kde bude vyhodnocen kolektiv pracovníků, kteří zašlou nejkvalitnější výstup.

Projekt Věda fotogenická ukazuje, že věda je nejen cestou k poznání a šíření znalostí, ale má také svůj umělecký a estetický rozměr. Jedním z výstupů Vědy fotogenické je výstava vítězných snímků, která se představuje vždy na podzim v Praze a posléze i v dalších městech České republika a v zahraničí. Na konci roku se pak snímky stávají součástí reprezentativního kalendáře Akademie věd ČR.