Proběhla letní škola projektu Synapse III

26.07.2023

Ve dnech 11. až 16. července se v Proseči konala Letní škola projektu Synapse III, kde se sešli příznivci podpory nadání jako cesty k vyvážené inkluzi. V prvních třech dnech probíhalo školení budoucích mentorů škol - konzultantů vyvážené inkluze a následně probíhala společná část i pro stávající mentory, jejímž cílem bylo nejen rozvíjet odborné kapacity, ale také podpořit týmového ducha Synapse. 

Vyhodnocení akce proběhlo mimo jiné i formou online setkání, při kterém jsme necelý týden po skončení reflektovali s účastníky obě části letní školy. Velmi nás potěšily kladné ohlasy, které se týkaly nejen odborného zajištění, ale také pozitivní a přátelské atmosféry, která nás letním setkáním provázela. Pro příští akce jsme si odnesli zejména potřebu věnovat se podrobněji oblasti nenásilné komunikace, která je považována za jeden z klíčových prvků pro úspěšné zvládání role mentora.

Těšíme se na příští akce Synapse, jejichž přehled můžete mimo jiné nalézt na Facebookovém profilu projektu Synapse.