Programem TalentCentra při VŠB – Technické univerzitě Ostrava prošla první dvacítka studentů

09.01.2020

V rámci procesu systematické práce se středoškoláky připravilo oddělení Popularizace ve spolupráci s psychology, pedagogy a programátory vstupní diagnostiku k vytvoření osobního profilu studenta, ale také ke sledování jeho postojové škály, jež se opírá o inovativní využití poznatků Bogardusovy škály sociální distance. Dále byly ověřovány základní postojové charakteristiky respondenta směrem k nabídce vzdělávání na univerzitě. „Cílem bylo studentům ukázat, kde se nalézá potenciální prostor pro jejich osobní rozvoj,“ vysvětluje Tereza Benešová z popularizačního oddělení univerzity, které talentové centrum zastřešuje.

Na vstupní diagnostiku navázala tvorba osobnostního profilu uchazeče ve spolupráci se zkušeným mentorem a koučem. „Přes dvě hodiny rozhovoru s koučem a plnění zadaných domácích úkolů mi pomohlo zorientovat se v tom, kam bych skutečně chtěla dále směřovat,“ říká jedna ze studentek, která posléze absolvovala další teamové aktivity, jako workshopy kariérového poradenství, trendů v HR a další. „Kariérový workshop jsme vytvářeli na míru studentům posledních ročníků středních škol, kteří měli zájem především o témata přípravy motivačního dopisu nebo přípravy na jejich první pracovní pohovory,“ doplňuje Benešová.

Záměrem oddělení popularizace je probíhající aktivity pro středoškoláky do budoucna rozšířit a  vytvořit síť mentorů, kteří pomohou nadaným středoškolákům v přípravě na odborné soutěže, v rozšiřování jejich oborových zájmů, potažmo v dalším profesním směřování.