Projekt "Evropa-velmi blízko

08.08.2019

Mladí lidé z Aše a Selbu se zúčastní projektu "Evropa - velmi blízko", který se zaměří na společné aktivity umělců, vědců či odborníků v oblasti českého a bavorského příhraničí. Projekt plánovaný na jeden a půl roku získal podporu z programu EÚS 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V rámci programu bude možné zrealizovat dalších 7 projektů v celé dotační oblasti.

Projekt „Evropa – velmi blízko” dostane dotaci v celkové výši 185 880 EUR. „V rámci společných aktivit se uskuteční výstavy, workshopy, diskusní fóra. Jejich tématem se stane především integrita a budoucnost Evropy. Bližší informace k možnostem spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace  naleznou zájemci na stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.