Projekt Platinum pro badatelsky orientovaný přístup ve výuce matematiky

29.07.2019

Do projektu se zapojí celkem osm partnerských univerzit. Kromě dvou brněnských škol - Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity, jsou to například Universiteit van Amsterdam v Nizozemsku, německá Leibniz Universität Hannover, britská Loughborough University, ukrajinská Borys Grinchenko Kyiv University, španělská Complutense University a norská University of Agder. Cílem je jpomoci vysokoškolským studentům, aby se s matematikou více sblížili, začali ji používat kreativním a zábavným způsobem a následně ji dokázali uplatnit v praxi ve své profesi. K tomu má pomoci badatelsky orientovaný přístup ve výuce.

Skupina učitelů matematiky na vysokých školách mimo jiné vytvoří metodologické návody, řadu případových studií a interních zpráv, které pak může používat širší komunita učitelů matematiky v mnoha zemích. 

Badatelsky orientovaný přístup (Inquiry Based Learning) ve výuce matematiky naopak buduje především porozumění prostřednictvím samostatného objevování studentů. Vyučující je tak spíše v roli průvodce a provokatéra. Není tím, kdo dodá pravdu a oznámí, jak to je. Badatelsky orientovaná výuka se dá uplatnit například i v přírodovědných a technických předmětech.

Jedním z hlavních cílů projektu Platinum je budovat komunitu vyučujících na vysokých školách, kteří do své výuky zařazují úlohy založené právě na tomto na badatelsky orientovaném přístupu.

Dalším cílem je pak shromáždit již existující úlohy a vyvinout nové, postavené na badatelském přístupu, a doplnit je komentářem k použití. Pro výuku vysokoškolské matematiky totiž nic obdobného a uceleného zatím neexistuje. České univerzity, které se do projektu zapojily, se zatím zaměřují na studenty elektroinženýrství z Vysokého učení technického v Brně a ekonomie a učitelství z Masarykovy univerzity v Brně. Projekt se ale bude zaměřovat také na ty studenty vysokých škol, kteří sice nestudují přímo matematiku, ale mají ji mezi svými předměty.