První ročník letní školy Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ si na Pedagogické fakultě MU užilo na 28 pedagogů

05.09.2023

Důraz byl během třídenní letní školy kladen na praktickou činnost účastníků, přenos zkušeností z praxe. Teoretický vstup do problematiky, ale i praktickou zkušenost s využitím badatelské metody výuky nejen v předmětech s přírodovědným zaměřením představila Doc. RNDr. Eva Trnová, Ph.D. PhDr. Alena Nováková sdílela svoje mnoholeté zkušenosti z výuky nadaných na 1. stupni ZŠ, zajímavé přitom byly pro účastníky jak výzvy, jež svým žákům připravuje, tak praktická diferenciace cílů.. Gradované úlohy z matematiky představily PhDr. Eva Nováková, Ph.D. a Mgr. Jana Veseláková, jež obě působí přímo na fakultě. Domovskou oporou byla i Mgr. Dana Veselá, Ph.D., jež přinášela zkušenosti jak ze stáží v České republice, tak z Holandska při představování systému a nastavení účinné podpory v rámci konkrétní školy. Účastníky oceňováno bylo i rámování podpory, jež umožňuje platná legislativa. Systém identifikace v PPP představila PhDr. Svobodová, která přinášela i pohled na nevyrovnaný výkon žáků s dvojí výjimečností. O tom, že podpora nadaných žáků nemůže spočívat na půdě školy jen v rovině kognitivního rozvoje, ale neméně důležité je zaměřit pozornost i na rozvoj osobnostně-sociální účastníky přesvědčovala Mgr. Leona Winklerová, jež vnesla tipy pro budování wellbeingu nejen nadaných žáků.