Rozvoj silných stránek a týmové spolupráce - pro pedagogy SŠ

19.11.2023

Rozvíjet silné stránky a týmovou spolupráci je důležité jak u dětí, tak i u dospělých. Zážitkovou a zábavnou formou si vyzkoušíme:

  • metody na rozpoznání potenciálu, silných a slabých stránek,
  • postupy, jak zlepšit atmosféru ve třídě i sborovně díky fungující týmové spolupráci,
  • konkrétní aktivity a cvičení, které využijte při práci s žáky i kolegy pedagogy.

Lektoruje Vojta Krmíček. Vojta má za sebou bohaté zkušenosti s podporou výchovy k podnikavosti u žáků všech typů škol Jihomoravského kraje. Téma, které Vojtu oslovuje víc a víc, je práce s talenty a objevování lidského potenciálu. A to jak v rámci školy, tak i ve firmách a v práci. Koučing vnímá jako skvělý nástroj pro podporu a rozvoj lidí. Sám se koučingu a mentoringu v této oblasti aktivně věnuje. Za sebou má zkušenosti s podpořou startupů
a vznikajících firem. V poslední době pak zejména práci se školami, řediteli, učiteli a studenty s cílem dostat rozvoj důležitých dovedností pro 21. století do běžného vzdělávání.

Jana Frödová

jana.frodova@lipka.cz
602 644 535

Hlaste se do 10. 1. 2024

https://www.lipka.cz/akce-rozvoj-silnych-stranek-a-tymove-spoluprace-ikp15247