Sdělení pracovních skupin Biologické olympiády pro kategorie A, B a C, D

13.04.2020
Téma letošního ročníku kategorie C a D (Těžký život ve vodě) zůstane zachováno i pro další školní rok. Řada z vás má již vypracované vstupní úkoly, které však v tomto školním roce nepoužijete. Vstupní úkoly proto neodevzdávejte, ale pokud jste v současné době žáky 6. – 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, rozhodně si je nechte pro příští školní rok, kdy práce využijete. Se soutěžícími z devátých tříd se musíme bohužel rozloučit.

Vaše nadšení a zájem o přírodní vědy nás těší. Přestože nás zřejmě ministerstvo školství finančně nepodpoří, budeme se snažit pro postupující do okresních kol, včetně soutěžících z 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, najít vhodnou formu, jak pokračovat v soutěži.

Nebude to olympiáda tak, jak ji znáte z minulých ročníků. Bude dobrovolná a proběhne jednokolově. Uskuteční se dle situace, nejdříve v květnu. Její výsledky pomohou vybrat účastníky Běstvinky (letního přírodovědného tábora, který se pravidelně koná v první polovině července). Vypadá to na variantu online testu vycházejícího z tématu letošní biologické olympiády a všeobecných biologických znalostí odpovídajících ročníkům kategorie C a D. Součástí bude i poznávání organizmů podle platného seznamu. Formu zadání v tuto chvíli ladíme.

Příslušná upřesnění vám včas oznámíme.

Děkujeme za přízeň, kterou biologické olympiádě věnujete.

                                                                                           Členové pracovní skupiny BiO C a D

Také v kategorii A a B byl letošní ročník přerušen. V letošním školním roce doufáme, že budeme moct pro biologické nadšence zrealizovat on-line testovou náhradu krajských kol, která bude sloužit jako síto pro Letní odborné soustředění v Běstvině. Test bude obsahovat otázky ze všeobecných biologických znalostí, otázky k letošnímu tématu „obrana organismů“ i poznávání organismů podle seznamu na webu BiO. O tom, kdy a jak bude tento výběr realizován, budete včas informování přes krajské organizátory. V současné době je také ve hře přesun obou letních soustředění na srpen 2020.

Studijní text 54. ročníku (Nepřátel se nelekejte, …) bude použit i příští rok. Jediné, co nás čeká, je nově sestavit nová školní kola. Krajská a ústřední kola jsou připravena.

Zachovejte přízeň biologické olympiádě.

Za pracovní skupinu BiO A a B Mgr. Petr Šíma