Seminář praktické výuky - Fotosyntéza

11.04.2019

Na těchto seminářích mají možnost nadaný žáci ZŠ a jejich učitelé si rozšířit běžnou školní výuku o nové poznatky v novém prostředí. U žáků ZŠ podpořit talent a chuť objevovat a motivovat je tak ke studiu. Aktivně zapojit pedagogické pracovníky, aby tato setkání mohli plně využít jako příklady dobré praxe a získané materiály i zkušenosti vhodně zařadili ve své práci ke zvýšení potenciálu (nejen) nadaných žáků.