Setkání národních skupin garantů pro podporu nadání

13.09.2019

Třetí pracovní jednání národních skupin garantů péče o nadání, jež pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT a NÚV, se uskuteční 24. 9. 2019 v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4. Letošní setkání se zaměřuje na systém podpory nadání na škole, jenž bude jednou z priorit budovaného Systému podpory nadání, dále pak na vyhodnocení stávající Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014 – 2020 a na přípravu Koncepce nové  v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Hlavní funkcí Systému podpory nadání je v oblasti podpory nadání zajistit na škole i mimo ni možnost vzniku a rozvoje bezpečného a příznivého prostředí pro vyhledávání, rozvíjení a podporu nadání s využitím vzájemné spolupráce všech aktérů a se zohledněním všech možností, kapacit a nabídek tohoto systému jak pro děti, žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky a další aktéry, tak i pro školu a region. 

Kontakt pro další informace:

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.

Metodik specialista pro podporu nadání

Talentcentrum

Národní institut pro další vzdělávání

Centrální pracoviště

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

Tel: +420 222 122 265

Mobil: +420 778 885 345

E-mail: grenarova@nidv.cz

www.nidv.cz