Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané děti MŠ

03.12.2019

Podobně jako třetí listopadové pondělí se o týden později, tj. 25. listopadu 2019, uskutečnilo rovněž Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané, tentokrát se zaměřením na děti předškolního věku.

Setkání proběhlo na půdě Mateřské školy Varenská 1 v Ostravě a zúčastnili se ho pedagogové mateřských škol, kteří se aktivně věnují, nebo by se chtěli začít věnovat, podpoře nadání ve škole. Cílem aktivity bylo obohatit pedagogy o nové poznatky a vzájemné poznání aktérů v oblasti nadání.

Úvodem programu byla Mgr. Stanislavou Korcovou, ředitelkou mateřské školy, představena hostující organizace, která již léta pečuje o nadané děti. Následujících 45 minut byli všichni aktéři přítomni v ukázkových hodinách, kdy v závěru proběhl jejich rozbor. Po krátkém coffee breaku přednesl své psycholog Mgr. René Gavlas, který se mimo jiné zabývá především výzkumem a diagnostikací nadání u dětí raného věku. Po chutném obědě pokračoval program praktickým workshopem „Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj (nejen) zvídavých dětí v mateřských školách". Ten byl  realizován Doc. PaedDr. Janou Škrabánkovou, Ph.D. z Katedry pedagogiky a andragogiky PdF OU a jejími studenty.

Program byl uspořádán pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání v Ostravě a zúčastnilo se ho deset pedagogů MŠ Moravskoslezského kraje.