Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané žáky

03.12.2019

Dne 18. listopadu 2019 se v Základní škole Provaznická 64 v Ostravě-Hrabůvce uskutečnilo Setkání pedagogů, kteří chtějí pečovat o nadané žáky.

Setkání se zúčastnili pedagogové základních škol, kteří se aktivně věnují, nebo by se chtěli věnovat, podpoře nadání ve škole. Cílem aktivity bylo obohatit pedagogy o nové poznatky a vzájemné poznání aktérů v oblasti nadání.

V rámci programu byla Mgr. Libuší Přikrylovou, MBA, ředitelkou školy, představena ZŠ Provaznická, která již léta pečuje o nadané žáky. Poté se aktéři rozdělili dle svého zaměření do skupin a zhlédli ukázkové hodiny. K dispozici byly hodiny Českého jazyka, Fyziky, Chemie a Logiky. Následně si účastníci užili přednášku speciální pedagožky Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu, Mgr. Marie Slavíčkové, která byla cíleně zaměřena na spolupráci škol s poradenským zařízením při diagnostikaci nadání u žáků. Prezentovány byly konkrétní metody a postupy, které jsou jsou pro tuto oblast využívány.

Po obědě v blízké restauraci pak pokračoval program praktickými workshopy. Ty si připravil tým pracovníků VŠB pod vedením Mgr. Terezy Benešové, Ph.D., kdy nejdříve prezentoval své zaměření teoreticky s nabídkou aktivit pro žáky a poté prakticky v těchto tématech: „Výuka geologie interaktivní formou“, „Matematika není strašák“, „Robotika a kybernetika“. Závěr akce patřil rozboru ukázkových hodin, kde se k diskusi sešli jednotliví účastníci s učiteli daných hodin.

Celý program byl uspořádán Národním institutem pro další vzdělávání v Ostravě, který tak všem dvaceti pedagogům z různých základních škol Moravskoslezského kraje zprostředkoval mimo jiné i pestré sdílení příkladů dobré praxe.