ŠKOMAM 2019 - Škola matematického modelování

25.12.2018

Místo konání: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Datum konání: 28.01.2019 - 09:00 - 30.01.2019 - 16:00
Webové stránky akce: http://skomam.vsb.cz/

Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1760