Skončil první ročník Junior univerzity na VŠB-TUO

21.06.2022

S koncem školního roku Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zakončila slavnostní promocí sedmdesáti dětí první ročník Junior univerzity. 

Junior univerzita je dalším střípkem do mozaiky Zlepši si techniku, systému práce se zájemci o technické obory a potenciálními uchazeči o studium, který koordinuje pracoviště Popularizace. Jedná se o unikátní systém mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a středních škol, který vznikal také za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje. „Jsme v pravidelném kontaktu s více než 200 učiteli Moravskoslezského kraje. Vybírají si programy z různých oborů na stránkách www.zlepsisitechniku.cz pro doplnění výuky nebo školních projektových dní. Naši pedagogové a studenti přednášejí na školách, nebo pracují s žáky v univerzitních laboratořích,“ říká Jarmila Černá, metodička z oddělení Popularizace.

Co nabízí Juni VŠB – TUO?

  • Systém neformálního vzdělávání pro děti od první třídy až po maturanty
  • Zájemci se ke studiu mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku
  • Studenti studují ve volném čase a vybírají si programy podle svého zájmu a možností
  • Studenti v průběhu studia sbírají odměny a body, které vedou k získání „vysokoškolských titulů“
  • Součástí je také mentoring pro nadané žáky SŠ, konzultace SOČ a jiných soutěží, zapojení do projektů
  • Více na https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/junior-univerzita