SLOVO DĚTMI MALOVANÉ - výtvarná soutěž

22.07.2021

Soutěžní úkol - Báje a pověsti vašeho kraje

Vydejme se společně po stopách minulosti. Zapátrejte v archivech, oprašte staré knihy, vyslechněte si zapomenuté příběhy. V tomto roce je vaším úkolem přečíst a zpracovat báj, pověst nebo jakýkoliv příběh, který se opíra o historické události ve vašem kraji. Inspiraci můžete najít v knihách se starými českými pověstmi, v kronikách nebo tradovaných příbězích. I když bychom rádi poznali pověsti přímo z vašeho kraje, pokud se vám nic nepodaří najít, můžete se opřít o jakoukoliv pověst či báj z českých dějin.   

Podmínky soutěže

 • Zpracujte vámi vybranou báj nebo pověst do ilustrace.
 • Do obrázku musí být nějakým způsobem zakomponovaná orientační ev. slepá mapa Česka, kde nám zaznačíte místo děje Vaší pověsti či báje.  
 • Nezapomeňte přiložit zkrácenou verzi daného příběhu s názvem Vaší pověsti či báje! Jak jinak bychom veděli, co obrázek znázorňuje? 
 • Technika ilustrací je volná. 
 • Formát maximálně A3.
  • Každý obrázek popište ze zadní strany jménem, věkem autorů a názvem školy.
  • Zvlášť na přiloženém papíru prosím uveďte jméno, telefon a emailovou adresu kontaktní osoby a adresu školy. 
  • Můžete pracovat jako jednotlivci nebo ve skupině.

  Každý rok nás překvapíte, jak různě jste schopni téma pojmout. Nenechte se omezovat! Fantazii se meze nekladou a již nyní se těšíme sa výsledky vaší práce. 

  Kategorie

  •  1. kategorie - děti do 5 let, dětské skupiny a mateřské školy
  •      2. kategorie - děti od 6 do 7 let ZŠ a ZUŠ
  •      3. kategorie - děti od 8 do 10 let ZŠ a ZUŠ
  •      4. kategorie - děti od 11 do 13 let ZŠ a ZUŠ
  •      5. kategorie - děti od 14 a více let ZŠ a ZUŠ

  Organizátor si vyhrazuje právo změny soutěžních kategorií podle počtu přihlášených prací.

  Termín uzávěrky

  • Soutěžné práce zašlete poštou do 20. 12. 2021 na adresu Filiánek, z.s., Antonínská 18, Brno 602 00
  • V případě, že by situace neumožnila otevření škol na podzim, uzávěrka soutěže by se prodloužila. 

  Hodnocení a vyhlášení výsledků

 • Všechny práce budou hodnoceny odbornou porotou (výtvarníci, knižní nakladatelé, představitelé brněnské veřejnosti). O výsledcích a způsobu vyhlášení soutěže budete informováni.