Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s, Ekologické dny Olomouc

13.09.2022

Ekologické dny Olomouc – EDO 2021 – 2023

 BUBLI*fuck / EDO 2022

16.9. – 9.10. 2022

32. ročník společné porady o našem světě

Pobyt a komunikace v uzavřených bublinách propojeného světa

Lze aktuálně ve veřejném prostoru plném názorových střetů vzájemně nesmiřitelných skupin komunikovat zásadní otázky dneška?

Umíme v éře nastupující umělé inteligence rozlišit podstatné od méně významného?

Nemění svět počítačů významy způsobem, v němž organická zkušenost člověka se světem začíná ztrácet smysl?

Lze problémy s ohrožením přírody řešit na základě vědecké specializace, … co s laiky? … co s odpírači environmenální krize?

Má osobní, žitá zkušenost s přírodním světem v lidském měřítku ještě nějaký podstatný význam pro poznání světa v éře statistických modelů, nanotechnologií a fotografií černých děr?

EDO 2022 nabízí prostor, kde bubliny praskají, spory jsou východiskem pro nacházení porozumění, pro hledání souvislostí, kde pečujeme ve společné poradě o smysl našich snah, o bližší sepětí člověka a přírody (krajiny).

Aktuální informace můžete sledovat ve facebookové události

Přidejte se k facebookové skupině Ekologické dny Olomouc a nenechte si ujít zajímavé informace nejen z oblasti ekologie, historie, filozofie nebo kultury.