Souhrn 22 článků o polské historii

30.06.2020

V letech 2012–2019 vzniklo ve spolupráci redakce přílohy Lidových novin Orientace a Polského institutu v Praze více než dvacet esejů věnovaných vybraným výročím z polských dějin a česko-polských vztahů. Jejich autory jsou často výrazné osobnosti polské a české historiografie či přední publicisté věnující se historickým tématům. Když tedy koronavirová krize na okamžik zastavila rozjeté soukolí kulturního a mediálního provozu, rozhodli jsme se nečekaně získaný čas využít také k tomu, abychom tyto texty „zachránili“ před zapomněním v online archivech, pro běžného čtenáře často nedostupných. Velký dík tedy patří i redakci Lidových novin za souhlas s jejich zveřejněním.

Není to pokus představit souvislé dějiny Polska. Není to ani pokus o komplexní pohled na dějiny Polska během nacistické a komunistické totality, ačkoliv právě k době nesvobody se vztahuje velká většina textů. Přesto však tyto články vytvářejí poutavý a překvapivě ucelený příběh. Je to především příběh – řečeno s Timothym Snyderem – „krvavých zemí“, na nichž se odehrával děsivý experiment dvou nejzločinnějších režimů v dějinách Evropy. Ale také tak typický středoevropský příběh menšího národa, který se pokouší – za velmi vysokou cenu a převážně neúspěšně
– být v dějinách strůjcem svého osudu, a nikoliv pouze figurkou ve hře mocnějších.

Polskou národní identitu utvářely různorodé vlivy a vyvíjela se v soužití s jinými národy, důležité bylo především polsko-židovské sousedství a „východní“ rozměr polské kultury. Průběh polské a české transformace, klíčový pro vývoj zemí v posledních dvou dekádách, byl také jiný. Tyto odlišnosti vysvětlují texty zaměřené na historickou a sociologickou analýzu kořenů „polskosti“, ale ukazují je i články o polsko-českých vztazích, kde se do popředí často dostává vzájemná nekompatibilita našich zkušeností a vzájemná nedorozumění. Přesto však – pokud se podíváme na velký příběh středoevropské cesty ke svobodě, který je naznačený i v tomto výboru – jedním z jeho pilířů byla navzdory všem odlišnostem česko-polská spolupráce.

ZDE je možné si materiál prohlédnout.

Souhrn článků si můžete stáhnout do své čtečky či počítače ZDE