Soutěž pro práce SOČ a práce ročníkové Stockholm Junior Water Prize.

19.01.2024

Jak se přihlásit:• Přihlásit se mohou jednotlivci nebo dvoučlenné týmy. 

Do 29. 2. 2024 odevzdejte přihlášku (Word nebo PDF) s kontaktem na žáka i učitele, názvem školy.• Dokument vložte na stránkách www.sjwp.mendelu.cz

 v sekci „jak se přihlásit“.• Soutěže se může zúčastnit každý středoškolský studující ve věku 15–20 let.(Do soutěže nejsou zapojeni vysokoškolští studující, i když nedosáhli věku 20 let).