Soutěž "Zlatý oříšek 2022"

30.09.2022

 

Milí učitelé, trenéři a vedoucí zájmových aktivit,

máte ve škole, v oddíle či kroužku úspěšné nadané dítě ve věku 6 až 14 let? Přihlaste ho do soutěže Zlatý oříšek a držte mu palce při novoročním finále v České televizi. Navíc tak dále významně přispějete jeho dalšímu rozvoji, a to díky novým příležitostem a podpoře, kterou tato soutěž i Nadační fond Zlatý oříšek nadaným dětem nabízí.

Je jedno, zda je umělec, sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. A dokonce to nemusí být jen jednotlivec, ale klidně i celá skupina talentovaných dětí, která slaví své první úspěchy.

Jedinečnost Zlatého oříšku tkví právě v tom, že nemá žádné kategorie. Stát tak vedle sebe mohou třeba programátor, tým mladých vědců, tenista, taneční skupina, spisovatel, youtuber, ekolog či hráč na hoboj, anebo dítě, které prokázalo své výjimečné schopnosti v jakémkoli jiném oboru lidské činnosti. Prostor se otvírá všem, jedinou podmínkou je dodržení zmíněné věkové hranice.

Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou porotou bude finále soutěže v České televizi, kde si 7 nejlepších převezme prestižní cenu Zlatý oříšek 2022 společně s finanční odměnou.
Všech 21 nominovaných dětí ale získává možnost následné finanční, materiální i nemateriální podpory jejich dalšího rozvoje ze strany Nadačního fondu Zlatý oříšek, jehož cílem je všestranně podporovat nadané děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu rozvoji a novým, smělejším výzvám, neboť vnímá jejich podporu jako zásadní pro budoucnost našeho národa.

Dítě může do soutěže přihlásit rodič či zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na: www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 15. října 2022.

Víte-li o nadaném dítěti či šikovné skupině takových dětí, jejichž mimořádné úsilí si ocenění zaslouží, neváhejte a do soutěže Zlatý oříšek je přihlaste. Mohou se stát inspirací pro další talentované děti, které zatím odvahu ukázat světu výsledky svého snažení jen sbírají.

V každém případě přijměte mé poděkování za to, že nadané, talentované a šikovné děti na jejich mnohdy nelehké cestě provázíte a jste jim oporou.

Za Nadační fond Zlatý oříšek

Jiří Kotmel

Předseda správní rady nadačního fondu

mobil: 602 201 488 | e-mail: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz