Spolupráce ČŠI a NPI ČR

13.07.2023

V rámci spolupráce České školní inspekce a Národního pedagogického institutu ČR v oblasti rozvoje podpory nadání, v období července a srpna probíhá vzdělávání školních inspektorů k tématu: Jak na škole začít s podporou nadání. Věříme, že tato spolupráce pomůže šířit podporu nadání a péči o nadané do škol a školských zařízení a budeme moci lépe podpořit pedagogické pracovníky v jejich práci s heterogenní třídou.