Spolupracovali jsme na realizaci Konference Mensa

16.05.2023

Hlavními řečníky konference byli špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představili teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navázali další přednášející. Součástí konference byly i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky bylo potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání. Jednu ze sekcí po oba dny moderovala garantka pro podporu nadání v NPI paní RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Další informace naleznete zde.