Knihy zdarma z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů

03.04.2020

V době koronavirové pandemie jsme bohužel nuceni odložit konání výstav, přednášek a seminářů. Zájemcům a zájemkyním o nedávnou historii naší země však mimořádně nabídneme ke stažení vybrané knihy, jež jsme v minulých letech vydali.

Kniha Praha objektivem tajné policie z roku 2009 obsahuje unikátní fotografie vzniklé při sledování disidentů příslušníky Státní bezpečnosti a je ke stažení zde.

Sborník Každodenní život v Československu 1945/48–1989 z roku 2015 obsahuje příspěvky věnované jak každodennosti v obecném slova smyslu, tak případové studie o dílčích aspektech každodenního života v komunistickém Československu či příspěvky k didaktickému využití těchto témat ve výuce. Knihu najdete zde.

Sborník Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989) z roku 2013 předkládá příspěvky tematizující vztah intelektuálů ke komunistické straně a režimu, studie jednotlivých významných komunistických intelektuálů a články o didaktickému využití těchto témat ve výuce. Knihu najdete zde.