Středoškolák roku 2020

04.05.2020

Do 29. května mají středoškoláci možnost se registrovat na webových stránkách soutěže. Ve formuláři uvedou aktivity, kterých se zúčastnili a úspěchy, kterých v nich dosáhli. Po ukončení přihlašování porotci z řad organizátorů soutěže pečlivě
vyberou TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tito studenti v září zamíří na seznamovací víkendové setkání. Cílem celé akce je vytvořit jedinečnou komunitu těch nejaktivnějších studentů z celé České republiky.
Vyvrcholením celé soutěže bude vzdělávací Akademie pro 65 nejúspěšnějších účastníků a slavnostní vyhlášení soutěže, jež se uskuteční v průběhu září v Praze. Těm nejlepším budou předány hodnotné ceny, těšit se mohou na Xbox, a další  elektroniku či zážitkové a vzdělávací kurzy.
Organizace ProStředoškoláky pořádá soutěž Středoškolák roku již od roku 2015, dále provozuje nejucelenější interdisciplinární informační portál o středoškolských mimoškolních aktivitách v České republice, jež zahrnuje více než 350 tuzemských a zahraničních mimoškolních aktivit.
Organizace taktéž pravidelně pořádá vzdělávací akce a setkání komunity aktivních středoškoláků v ČR.
Záštitu nad soutěží Středoškolák roku 2020 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavními partnery soutěže jsou Hlavní město Praha, Microsoft, AKKA Czech Republic, Nadace Čtení pomáhá, Leaf Academy a First International Ballet School in Prague.

Odkaz na web soutěže: www.prostredoskolaky.cz/soutez