Střepiny světa

20.05.2020

Edukační hra v rolích o sebepoznání a talentu

Střepiny světa je edularp (edukační zážitková hra v rolích) se sebepoznávacím přesahem, který cílí na žáky prvních ročníků středních škol, čtyřletých gymnázií, popřípadě žáky druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií. Otevírá diskuzi o talentu, nadání a hledání vlastního uplatnění v životě. Jedná se o metaforickou hru, na kterou bezprostředně navazuje workshop, ve kterém žáci hledají paralely mezi herním zážitkem a svým životem.

Hlavní myšlenkou hry je hledání vlastního nadání, talentu a místa ve světě. Hra nepředstavuje testovou metodu na vyhledávání nejtalentovanějších žáků, spíše se zaměřuje na proces hledání vlastního nadání a chápání tohoto procesu jako dlouhodobé cesty za důkladnějším sebepoznáním u každého účastníka. Edularp má potenciál pro zlepšování třídního klimatu, popř. skupinové koheze. Součástí programu je také jednoduchý nácvik komunikačních dovedností.

Délka programu je 160 minut
(30 minut úvodní workshop, 90 minut hra, 40 minut závěrečný workshop)

Nároky na prostor: jedna větší školní třída nebo tělocvična s počítačem a ozvučením

Minimální počet účastníků 16, maximální 32

Kontaktní osoba

Vendula Máčalová

Email:  macalovav@gmail.com

Telefon:  774121129