Studentské vědecké stáže Otevřená věda Akademie věd ČR 2020

15.11.2019

 Akademie věd České republiky už od roku 2005 nabízí vědecké stáže pro studenty středních škol pod hlavičkou projektu Otevřená věda.

Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR, jenž je vlajkovou lodí AVČR spolupráce s mladou generací, opět zapojí studenty do praktického výzkumu právě prostřednictvím studentských vědeckých stáží. Stáže se mezi studenty těší velké oblibě. Díky projektu se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké činnosti na ústavech AV ČR.

Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd po celé České republice.

Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2020.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou nabízené stáže nejrůznějších témat přírodních, technických, humanitních a společenských věd.  

Registrace studentů bude probíhat do 30. 11. 2019. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti zde.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na:

Mgr. Zuzana Všetečková
specialista projektů I

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů - Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
Česká republika

T: +420 221 403 815
M: +420 734 685 738
Email: vseteckova@ssc.cas.cz
Web: www.ssc.cas.cz


http://www.ssc.cas.cz/opencms/export/sites/stredisko-spolecnych-cinnosti/.content/galerie-obrazku/podpisy_obraz_zdroje/ssc_logo-01.png