Svědkové dávné minulosti Země - kurz pro děti od 6 let

19.02.2023

Kurz je určen pro třídy 1. stupně ZŠ a trvá přibližně 2 hodiny.

Na kurzu se návštěvníci seznámí s vývojem naší planety Země. Prohlédnou si zkameněliny pradávných rostlin či živočichů a odlitky některých organismů si sami dokonce vyrobí. 

Kurzy probíhají formou diskuze. Většinu pokusů si návštěvníci vyzkouší sami. Některé budou předvedeny našimi lektory.

Kurz probíhá v českém jazyce. Kurz je zpoplatněn:  50 Kč/dítě, výuka se koná na Ústavu geologie PřF MUNI, Kotlářská 2. 

Minimální počet účastníků je 12 dětí, maximální počet je 30 dětí.


Novinka: Máme připravenou i verzi pro neslyšící děti.

V případě zájmu si můžete dohodnout termín, který Vám bude vyhovovat: bioskop@muni.cz