T-Camp 2022

03.08.2022

Letošní tábor T-Camp proběhl třetí týden v červenci v Lukách nad Jihlavou. Součástí je jíž tradičně pestrý odborný program - letos jsme bádali na poli chemie, fyziky, astronomie a biologie. Účastníci také navštívili Ústav biologie obratlovců AV ve Studenci, Hvězdárnu v Třebíčí a vodní elektrárnu v Dalešicích. Tento tábor byl realizován diky podpoře Kraje Vysočina a také byl podpořen ze strany MŠMT.