Teen Age University

01.06.2019

Dne 22.05.2019 se v Červené aule MFC UJEP uskutečnila slavnostní promoce absolventů Mladší Teen Age University.
Letošní absolventi ve věku mezi 7 až 12 lety se v průběhu obou semestrů akademického roku 2018/2019 mohli zábavnou formou seznámit se zajímavými tématy z různých oborů, např. psychologie, historie, entomologie, výtvarného umění a street artu, slavistiky, chemie, dramatické výchovy, matematiky a dalších. Přednášky probíhaly každý čtvrtek v od 16,00 h do 17,30 h v prostorách Multifunkčního centra UJEP.
Více informací o tomto projektu Centra celoživotního vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se dozvíte na webových stránkách CCV UJEP (ZDE), nebo kontaktujte garantku TAU, Ing. Lenku Babicovou: tel.: 475 286 343
e-mail: lenka.babicova@ujep.cz