TOP 2020 - Biologický workshop I.

18.06.2020

Biologický workshop – zahrnuje mikroskopování a biologicko-chemickou laboratoř. Aktivity zaměřené na zkoumání nižších a vyšších rostlin, hub, plísní, přírodních toxinů, ovzduší a jejich vliv na zdraví člověka. Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě-Přírodovědeckou fakultou.

Akce je určena pro talentované žáky ostravských ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let, žáky se zvýšeným zájmem o daný obor. Workshop bude probíhat ve skupině o velikosti 10-20 žáků.

Rozsah: 25 hodin výuky v interiéru i exteriéru, včetně odborné biologické laboratoře na Ostravské univerzitě v Ostravě.

Kontakt: Mgr. Markéta Němečková, projektový manažer, tel: 775 598 667, e-mail: mnemeckova@svcoo.cz

 

 

 

Soubory ke stažení