Tři webináře

16.03.2020

Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků, koná se ve středu 18. 3. 2020, 20:00.

Lektorka Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková pracuje jako specped ve školním poradenském pracovišti v ZŠ a MŠ v Bohumíně (její ŠPP má dislokovaná pracoviště) a přes 20 let se věnuje dětem a žákům s PAS, pedagogické diagnostice, dětem a žákům s poruchami chování, ADHD aj., sama poskytuje služby v rámci školního poradenského pracoviště.

Viz více info na https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=5539

Jak na online vzdělávání  koná se ve čtvrtek 19. 3. 2020, 20:00 

Anotace setkání: Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. To je situace, do níž se dostávají naši učitelé, kteří dosud mají s technologiemi jen omezené zkušenosti. Je ale třeba, aby se v jejich využití co nejrychleji zdokonalili a dokázali je aplikovat tak, aby vzdělávání našich žáků nebylo zavřením škol příliš poškozeno. Základní poznatky, které jsou s touto problematikou spojeny, se pokusíme představit v rámci webináře Metodického portálu RVP.CZ

Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, vedoucím pracovníkům ve školství.

Setkání je ZDARMA.

Lektor: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D. a jeho hosté

Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz). 

Novinky ve společném vzdělávání – Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb. v úterý 24. 3. 2020, 11:00

Obsah: Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Změny v souvislosti s novelou vydanou pod č. 196/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020, související s novým financováním asistentů pedagoga

  • Co nelze doporučit do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

Změny v souvislosti s novelou vydanou pod č. 248/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 – „velká“ novela vyhlášky přijatá s cílem snížení administrativy spojené se společným vzděláváním

  • Změny v individuálním vzdělávacím plánu
  • Nový pohled na asistenta pedagoga
  • Omezení potřeby vyhotovení plánu pedagogické podpory
  • Doporučení ŠPZ – délka platnosti
  • Kdy ŠPZ neposkytne poradenskou službu
  • Organizace vzdělávání (počet pedagogických pracovníků na třídu)
  • Novinky v zařazování žáků do tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona a do vzdělávacího programu základní školy speciální

Podmíněná podpůrná opatření a další změny v přílohách vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních – navazuje na novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Cílová skupina: Webinář bude veřejně přístupný pedagogickým pracovníkům i širší odborné veřejnosti

Setkání je ZDARMA.

Lektorka: JUDr. Hana Poláková, dlouholetá  a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů

Vstup do online místnosti i návod, jak na to, najdete NA VSTUPNÍ STRÁNCE << klikněte 
Otvíráme 15 minut před začátkem! Odkaz na vstup najdete také v den konání akce na titulní straně portálu RVP.CZ (www.rvp.cz).