Tříkrálová konference (3KK2019), stretnutie mladých českých a slovenských fyzikov

25.12.2018

Úvodní přednášky přednesou:

9:00 - 9:45 Daniel Reitzner (Fyzikálny ústav SAV)
Quantum Incompatibility
9:45 - 10:30 Ignacy Sawicki (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Dark Energy, Modified Gravity after LIGO

Konference je organizována s podporou Jednoty českých matematiků a fyziků, České fyzikální spoločnosti a EPS Young Minds Prague.

Místo konání: 
Posluchárna B115, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze 1, Břehová 7.
Datum konání: 
7. 1. 2019
Webové stránky akce: