Týdenní stáže pro studenty SŠ se zájmem o fyziku a elektrotechniku SCIENCEFEL

31.10.2021

Pro středoškoláky starší 18.let možnost získání kreditů z volitelného předmětu ještě před nástupem na FEL ZČU! Využijte možnosti realizace své SOČ, SVOČ, maturitní či ročníkové práce s odborníky na FEL! FEL ZČU připravuje pro vybrané studenty gymnázií a středních škol, kteří mají zájem o fyziku nebo elektrotechniku projektový týden (týdenní stáž) s názvem SCIENCEFEL.

V rámci celého týdne by se studenti mohli intenzivně zapojit do připravovaných projektů pod vedením akademických pracovníků FEL. Jedná se například o projekty: z oblasti Miniaturních robotů, smart textilie a tištěnou elektroniku, obnovitelné zdroje energie, mobilní komunikace a navigační systémy apod. Intenzivní projektový týden by probíhal na FEL ZČU od pondělí 22.11. do 26.11.2021 a byl by určen pro vybrané studenty (nejlépe 3. ročníku). Studenti, kteří jsou starší 18 let budou zároveň zapsáni do programu celoživotního vzdělávání tak, aby v případě jejich zájmu o studium na naší fakultě byla tato aktivita uznána jako volitelný předmět v rámci kreditního systému ZČU. Představa je, že by studenti byli uvolněni z výuky a místo toho by dojížděli na FEL (případně jim můžeme zajistit ubytování), kde by celý týden pracovali na vybraných projektech pod vedením našich kolegů. Projekty by pak prezentovali v rámci SVOČ, SOČ a dalších soutěží, které jsou pořádány a možná by tyto projekty mohly být u vás uznány jako ročníková práce nebo maturitní práce. Témata navržených projektů a organizační informace bychom pak poslali vybraným studentům po 15.11.2021. Zájemci se mohou přihlásit na můj mail: tupa@fel.zcu.cz. do pátku 13.11.2021.