Uměleckou cenu města Plzně za rok 2019 získá absolventka Sutnarky

21.07.2020

Podle poroty  Markéta Tichá jako kurátorka osobitým a přesvědčivým způsobem vyzvala, uspořádala a v budově bývalého Krajského výboru Komunistické strany Československa na Americké 42 prezentovala třináct umělců, mezi nimiž byly dvě performerky z FaVU VUT v Brně. Nabídnutý koncept zahrnoval široké spektrum výtvarných forem od grafiky, fotografie a malby po trojrozměrné instalace a performance, a byl příznivě přijat odbornou veřejností.

„Návrhy na udělení Umělecké ceny mohou předkládat fyzické i právnické osoby. Přijaté nominace zpracoval Odbor kultury Magistrátu města Plzně a předložil odborné porotě. Ta navrhla udělit cenu ve všech pěti vyhlášených kategoriích," uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková. O dalších oceněných se dočtete zde.

Výstava Post-Generation byla součástí multižánrové čtyřdenního festivalu ZÚROČENÍ, který jsme pořádali společně s mými kolegy, zřizovateli Moving Station, tedy Johan z. u. ve spolupráci s PaNaMo. Festival se odehrál 14. - 17. listopadu. Celá událost reagovala na oslavy 30 let výročí od Sametové revoluce 17. 11. 1989," vysvětlila Markéta Tichá.

Na výstavě účinkovali čeští i slovenští mladí umělci. Mezi vystavujícími byli také studenti ateliéru Socha a prostor na Sutnarce - Jakub Čúzy, Josef Barták a Hugo-David Wirth. Ti svoji trojrozměrnou instalaci realizovali společně ve třech místnostech funkcionalistické budovy. Rozhodli se každý zvlášť prezentovat svoji tvorbu a zároveň vystavení svých děl ucelit koncepční instalací ve formě site specific. Autoři vykonstruovali smyšlený scénář odehrávající se v kanceláři fiktivní osoby. Při realizaci pracovali s odléváním různých materiálů, s autentickými rekvizitami a bujnou fantazií. Autorkou vizuálu výstavy je absolventka Sutnarky Iveta Bendová. Mezi dalšími vystavujícími byli studenti a absolventi dalších uměleckých škol, jako je AVU, UMPRUM ale i UTB ve Zlíně.

„Program festivalu reprezentoval tvorbu a postoje těch, kteří podstatnou část svého života žijí v demokratických poměrech. Nechceme jen vzpomínat a plácat se hrdinsky po ramenou, ale stimulovat živou současnou tvorbu a tvořivost," uvedl Roman Černík, ředitel centra Johan. Centrum Johan získalo mimo jiné za festival ZÚROČENÍ Cenu za významnou kulturní událost roku.

Umělecké ceny města Plzně budou slavnostně předány 16. září 2020 v Měšťanské besedě. Více na:https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2966