Univerzita Palackého nabídla letní kempy pro nadanou mládež

06.10.2021

Cyklus letních kempů pro nadanou mládež 2021 (ev. číslo: 0030/7/NAD/2021) nabídl kempy různého zaměření jako terénní a praktická biologie, dějepis, 3D tisk, Python, fyzika a chemie, kemp zaměřený na angličtinu nebo němčinu, kemp první pomoci, DJ kemp, lego či historii.

Cílem letních kempů bylo posílit zájem a motivaci pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů. Byly orientovány na přírodovědné, technické, společenskovědní, jazykové, uměnovědní a IT vzdělávací aktivity. Letní kempy vedly ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností nadaných žáků. Cílem bylo také podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s cílem rozvíjet nadání prostřednictvím dílčích aktivit kempů. V rámci kempů vznikly například také pracovní listy.

„Letní kempy pro nadanou mládež realizujeme díky dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již třetím rokem. Žáci z převážně středních škol měli možnost zcela zdarma se účastnit vzdělávacích aktivit z různých oblastí populárně naučnou formou,“ uvedla Alena Opletalová, hlavní řešitelka projektu a vedoucí Centra celoživotního vzdělávání, které tyto akce organizuje.

„Projekt také reaguje na podnět ČŠI, která ve své výroční zprávě za r. 2019/20 uvádí, že "míra podpory nadaných žáků ve výuce na středních školách je nízká. Častěji byla vhodná podpora nadaných žáků zaznamenána v praktickém vyučování než v teoretickém a také v maturitních než nematuritních oborech. Příčinou může být přetrvávající nízký podíl identifikovaných nadaných žáků (podle odborné literatury je jich v populaci 10–15 %) a nedostatečná připravenost a metodické vedení učitelů v této oblasti," dodala Alena Opletalová.

Odbornou garanci a obsahovou náplň zajistili pracovníci z katedry technické a informační výchovy, biologie, antropologie a zdravovědy, výchovy k občanství, hudební výchovy, výtvarné výchovy nebo ústavu cizích jazyků. Poděkování patří také všem zapojeným studentům PdF UP, kteří získali pod odborným vedením cenné zkušenosti do praxe.

Letních kempů pro nadanou mládež se účastnilo dohromady 166 osob nejen z Olomouckého, ale také ze Středočeského, Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského kraje či Kraje Vysočina.

Nabídku pro další období či další informace naleznete na stránkách Centra celoživotního vzdělávání www.ccv.upol.cz.