Ústřední kolo 70. ročníku MO proběhlo on-line

29.03.2021

 Před vyhlášením tří nejlepších řešitelů promluvil pan Mgr. Martin Máca, zástupce Skupiny ČEZ, který ocenil píli a výsledky všech účastníků. Tři nejlepší, Samuel Rosiar, Matouš Šafránek a Jakub Petr (všichni z Gymnázia J. Keplera v Praze) získají ceny od Skupiny ČEZ a Matematického Ústavu AV ČR.

Na základě výsledků ústředního kola budou vybrána družstva pro Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu.