Už někteří předškoláci vědí, jak táhnout koněm

06.01.2020

Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj matematické gramotnosti. Jedním ze způsobů je i podpora šachových kroužků, které pomáhají rozvíjet logické myšlení nejen žáků základních a středních škol, ale i dětí v mateřinkách. V rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP) je na šachy vyčleněno 9 milionů korun.

„Klademe důraz na zvyšování kvality vzdělávání a rozvoj kompetencí žáků. Kromě podpory jazykové, digitální nebo čtenářské gramotnosti je velmi důležité technické a matematické myšlení. To šachy skvěle rozvíjejí, stejně jako logiku, strategické přemýšlení, ale i sociální dovednosti. Proto chceme, aby se této hře děti věnovaly už od útlého věku,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal, že Moravskoslezský krajský šachový svaz ve spolupráci s Moravskoslezským krajem letos organizuje 86 kroužků, do kterých se zapojilo přes 1200 dětí po celém kraji.

„Trávení času přemýšlením nad šachovnicí je pro děti nesmírně obohacující. Do kroužků mladí šachisté docházejí jednou týdně, také se účastní soustředění a soutěží. Kromě samotného rozvoje logiky tak zažívají i atmosféru turnajů, radost z výhry, ale také se učí prohrávat. A i to je v dnešní době důležité,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny.

Rozpočet projektu OKAP je 197 milionů korun, z toho jde na podporu matematické a čtenářské gramotnosti 30 milionů. Z této částky je přímo na šachy vyčleněno 9 milionů korun, které putují na osobní náklady lektorů a materiální vybavení kroužků. Z 85% je financování zajištěno z evropských peněz, 10% jde ze státního rozpočtu, kraj se spolupodílí pěti procenty. Projekt OKAP je realizován od června 2019 do června 2021 a šachové kroužky probíhají po celou dobu projektu.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/skolstvi/uz-nekteri-predskolaci-vedi--jak-tahnout-konem--sachy-pomahaji-rozvijet-logiku-141030/