Ve Zlíně se konala konference Nadaný žák – Nomen est omen

30.01.2023

Nomen est omen. Známé latinské rčení má své uplatnění i v rámci problematiky nadaných žáků. Pojmenování dítěte „nadaným žákem“ s sebou na jednu stranu nese své výhody, ale také řadu velkých úskalí, které mohou vést až ke ztrátě nadání žáka či rozkladu klimatu celé školní třídy. Minimalizace nevhodného nálepkování ve školním prostředí se proto oprávněně řadí mezi prioritní témata pedagogické praxe. Na potřebu rozvoje odborných kompetencí učitelů v této oblasti reagovala dvoudenní konference s názvem Nadaný žák – Nomen est omen. Konference se uskutečnila od 26. do 27. ledna 2023 a v obou dnech se jí zúčastnilo více než sedm desítek učitelů a dalších odborníků věnujících se podpoře nadání ve Zlínském kraji. Konference byla uvedena děkanem Fakulty humanitních studií Liborem Markem. Mezi hlavními řečníky, kteří se zabývali primárně tématem nálepkování, byl např. profesor Albert Ziegler, který patří k celosvětově uznávaným odborníkům v oblasti péče o nadané. Na konferenci dále vystoupili zástupci z domácí akademické půdy, jako např. profesor Josef Molnár, docent Jiří Mudrák či docentka Šárka Portešová. Mezi prezentujícími nechyběli ani zapálené paní učitelky ze základních škol, jejichž prezentace vhodně podpořily značné uplatnění tématu v pedagogické praxi. Konference byla jedním z výstupů projektu Technologické agentury České republiky s názvem Nálepkování intelektově nadaných dětí ve školním prostředí, vedeným řešitelkou projektu Evou Klimeckou. Národní pedagogický institut České republiky byl klíčovým partnerem (aplikačním garantem) konference.