Vědecké projekty pro středoškoláky

25.12.2018
"Vědecké projekty pro středoškoláky" 2019
Tento projekt je určen pro VYSOCE MOTIVOVANÉ studenty SŠ, kteří mají zájem vypracovat NADSTARDANDNÍ SOČ práci v oblasti BIOLOGIE a CHEMIE. Zajímají se o vědu a chtějí pracovat ve vědecké laboratoři, podobně jako úspěšné studentky: Bára Čechová (1. místo v celostátním kole obor biologie, 2015), Karina Movsesian (1. místo v celostátním kole obor biologie, 2016). Kateřina Kudličková (2. místo v celostátním kole obor zdravotnictví, 2018), a Jiří Doseděl (2. místo v celostátním kole obor biologie, 2018)

Program:
*Setkání s vedoucími SOČ: Přednáškový blok vedoucích pracovníků SOČ, kteří v krátké prezentaci představí účastníkům svoji laboratoř, její zaměření, cíle i tým. Zároveň představí navrhované téma SOČ a popíší náplň práce studenta, cíle a výstupy této práce. Na závěr budete mít čas si popovídat s jednotlivými vedoucími a zeptat se na to, co vás zaujalo a chcete vědět.

Následně si vyberete 3 vedoucí, u kterých byste chtěli pracovat. Každý vedoucí dostane seznam studentů, kteří si jej vybrali, i s jejich motivačními dopisy, Další kroky již záleží na vedoucích a studentech, zda se domluví či nikoliv.

Termíny:
7.2.2019 9:00 hod – UKB MU - biologie, chemie, biochemie, molekulární biologie, botanika a zoologie
8.2.2019 9:00 hod – Kotlářská 2, MU - fyzika, matematika, antropologie, geologie, geografie

Pokud máte dotazy k organizaci či nové náměty a nápady, neváhejte napsat na bioskop@muni.cz, jako předmět zprávy zadejte: "Vědecké projekty pro středoškoláky"

Zdroj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewBnzyp0U6bfNwdJ3gH1jx1_hqLZptreUHbSvJ_as5Bda5fQ/viewform