Vesmír online

21.02.2021

V tomto programu se žáci dozví ucelené informace o sluneční soustavě, vesmíru i kosmonautice. Zároveň ukáží, co vše si zapamatovali z výkladu, jak umí hledat v textu, jak umí vnímat videoprogram či porovnávat obrázky. Celý program probíhá live s lektorem naší Hvězdárny během online vyučování v TEAMS. Tento program může být doplnění prvouky či uznatelnou náhradou přírodopisu. Kantorům jsou ukázány další možnosti a formy online vyučování, které jistě rádi ocení. Žáci jsou zaujatí a zaměstnaní po celou dobu programu a výsledky z této hodiny mohou být i klasifikované. Pokud chcete své žáky obohatit o nové poznatky z Vesmíru, můžete se přihlásit. 

CENA: 30 Kč / žáka (platí se na fakturu, za online přitomné v době programu) 

DÉLKA: 45 min

KDY: od března - kdykoliv v dopoledních hodinách (v době vašeho vyučování) 

PŘIHLÁŠKA

 

 1 23 9