Videoreportáž z kempů a kurzů pro nadané a mimořádně nadané žáky v Plzeňském kraji

15.11.2019

Od roku 2010 probíhají v Plzeňském kraji kempy pro nadané a mimořádně nadané žáky z Plzeňského kraje v oblastech přírodovědných, společenskovědních, cizojazyčných, uměleckých a řemeslných.

Kempy jsou určeny pro žáky (ZŠ a SŠ), kteří se umístí na nejvyšších místech v krajských kolech předmětových a uměleckých soutěží (matematika, fyzika, astronomie, chemie, biologie, programování, český jazyk, zeměpis, dějepis, cizí jazyky - angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština) a soutěže pro žáky základních uměleckých škol (ZUŠ). Dále pro mimořádně nadané žáky diagnostikované školským poradenským zařízením. Od roku 2012 jsou mezi účastníky také nadaní žáci, kteří vynikají svou zručností (Řemeslné kempy) a v neposlední řadě i pedagogičtí pracovníci, kteří připravují žáky na soutěže.

Žáci si osvojí nové vědomosti a dovednosti z dané oblasti. Cílem klíčových aktivit je systematicky podporovat a rozvíjet odborný růst žáků, jejich tvořivé a logické myšlení. Pobyt ve skupině žáků se stejným či podobným zájem přispěje k vyšší motivaci a lepším výsledkům.

Pedagogové se seznámí se s novými trendy, novými přístupy ke vzdělávání, a také s možnostmi individuální práce s mimořádně nadanými žáky, popř. s žáky s mimořádným zájmem o obor, načerpání nových zkušeností. Získané poznatky budou moci předávat ve své další pedagogické činnosti. To vše přispěje k dalšímu odbornému růstu pedagogů.

Reportáž z kempů je dostupná na stránkách projektu: www.podporatalentu.cz.