VYDRA - Výlet do reálné vědecké práce

12.10.2020

Konkrétním cílem projektu je seznámit studenty se základními principy reálné vědecké práce se zaměřením na to, aby si studenti sami mohli prakticky vyzkoušet řešit drobnou badatelskou úlohu v celém rozsahu činností, tj. od přípravy experimentu, přes samotné měření, následné zpracování dat až po finální prezentaci výsledků.

Program a přihláška je na https://tmf.fzu.cz/vydra.php