Vynikající studenti plzeňských veřejných vysokých škol získali stipendia

13.10.2020

Celkem 41 vynikajících studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy bylo letos oceněno mimořádným stipendiem.  Vzhledem k aktuálním opatřením se tradiční slavnostní předávání stipendií v Měšťanské besedě tentokrát nemohlo uskutečnit. Západočeská univerzita, Plzeňský kraj i město Plzeň, které stipendia financují, vzkazují studentům poděkování za jejich mimořádné aktivity.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo deset studentů, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Jedenáct posluchačů ZČU obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

„Předávání stipendií pro mě vždy znamenalo velmi milou příležitost potkat se s výjimečnými studentkami a studenty. Letos bohužel situace není setkávání nakloněna, takže se slavnostní ceremoniál nemůže uskutečnit. I přesto chci ale vyzdvihnout význam mimořádných aktivit oceněných studentů. Svými studijními výsledky, zapojením do projektů, úspěchy v soutěžích, rozvíjením spolupráce nebo nezištnou pomocí inspirují a motivují ostatní. Oceňujeme tak výrazné studentské osobnosti, které si zaslouží poděkování a podporu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Vzhledem k aktuální situaci, ve které se nyní společnost nachází, je zvlášť důležité podporovat vzdělávání mladých lidí. Je to právě mladá generace, která je pilířem naší společnosti, a my jsme přesvědčeni, že stipendium přispěje k jejímu dalšímu rozvoji. Talentované studenty, které vybírá univerzita, podporujeme každoročně už od roku 2004,“ říká náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová.

„Studenty vysokých škol podporujeme dlouhodobě. Se ZČU máme uzavřenu i smlouvu o partnerství, letos v květnu jsme univerzitě schválili dotaci ve výši dva miliony korun. Co se týká stipendií, na ta jsme vyčlenili 200 tisíc korun. Chceme tak ocenit úsilí talentovaných vysokoškoláků, podpořit je v jejich dalších aktivitách. Jsou pro nás velmi cenní a byli bychom rádi, kdyby si pro svůj budoucí život vybrali právě Plzeň,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Přehled oceněných studentů:

 

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU

Ing. Lukáš Picek / Fakulta aplikovaných věd

doktorský studijní program Aplikované vědy a informatika, obor Kybernetika

Během svého studia dosahuje Lukáš Picek mimořádných studijních výsledků, vynikajícím způsobem reprezentuje Západočeskou univerzitu na světových soutěžích v automatickém rozpoznávání navzájem podobných druhů rostlin, zvířat a hub s využitím metod hlubokého učení počítačového vidění.

 

Mgr. Tomáš Němejc / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

navazující magisterský studijní program Design, obor Ilustrace a grafický design

Mimořádné stipendium získal Tomáš Němejc za své dosavadní vynikající studijní výsledky a aktivní reprezentaci fakulty i univerzity po celou dobu studia. Student patří mezi mimořádně talentované studenty ilustrace. Sám vede studenty na střední výtvarné škole. Svým zodpovědným přístupem a pracovitostí je vzorem pro své mladší kolegy.

 

Ing. Dominika Šafrová / Fakulta ekonomická

doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Během navazujícího magisterského studia se Dominika Šafrová prezentovala aktivní publikační činností ve sborníku i časopise, jejímž výsledkem byla kvalitní diplomová práce a přijetí do doktorského studia.

 

Ing. Jiří Dražan / Fakulta elektrotechnická

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika

Student aktivně spolupracuje s katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky na tvorbě univerzálního počítačového modelu elektrických strojů sloužícího ke stanovení jejich mezních provozních parametrů. Vytvořil řadu dílčích algoritmů softwaru. Část dosažených výsledků své práce prezentoval na celostátní konferenci o elektrických pohonech ELPO 2019. Dále se zapojil i do vývojových prací na softwaru vytvářeném na katedře elektromechaniky a výkonové elektroniky, nicméně určeném k optimalizaci elektromagnetického návrhu elektrických strojů.

 

Ing. Zdeněk Kehl / Fakulta elektrotechnická

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektronika

Student se dlouhodobě věnuje návrhu univerzálního polovodičového měniče se zaměřením na vícehladinové topologie. Výsledky své práce představil mimo jiné na prestižní mezinárodní konferenci ISIE (Industrial Symposium on Industrial Electronic) v Kanadě v roce 2019.

 

Christoph Mauerer, B.A. / Fakulta filozofická

doktorský studijní program Historické vědy, obor Etnologie

Student se nad rámec svých studijních povinností angažuje v interregionální česko-bavorské spolupráci. Organizuje akce pro studenty Západočeské univerzity v Plzni i širší veřejnost, zaměřené na odbourávání předsudků a rozvoj spolupráce mezi mladými lidmi v Česku a Bavorsku.

 

Ing. Mgr. et Mgr. Veronika Růžičková, Ph.D. / Fakulta pedagogická

doktorský studijní program Hudební teorie a pedagogika

Studentka se dlouhodobě věnuje pedagogické činnosti a zejména didaktice hudební výchovy pro učitele mateřských škol. V uvedených oblastech se zapojuje do výuky, připravila materiály v systému Moodle, publikuje a vystupuje na konferencích. Je spoluautorkou knihy Zpíváme ve škole a zpěvníku pro mateřské a základní školy Pohladím tě písničkou. Spolupracovala také na projektu České filharmonie Hudba do škol, v jehož rámci je organizátorkou a lektorkou odborného semináře pro učitelky mateřských škol a základních škol Od zimy do jara.

 

Lucie Jindrová / Fakulta právnická

magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo

Studentka je oceněna mimořádným stipendiem rektora za poskytnutí první pomoci neznámé osobě jako projevu občanské statečnosti a sounáležitosti. V rámci studia se Lucie Jindrová prezentuje aktivním přístupem s výbornými studijními výsledky.

 

Ing. Tomáš Kalina / Fakulta strojní

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba strojů a zařízení

Tomáš Kalina dosahuje výborných studijních výsledků a během doktorského studia se aktivně zapojil do řešení několika projektů výzkumu a vývoje řešených Regionálním technologickým institutem, výzkumným centrem Fakulty strojní. Kromě toho také participoval nebo zcela zodpovídal za řešení celé řady zakázek smluvního výzkumu pro významné průmyslové podniky ČR. Jednalo se zejména o konstrukční návrhy podporované pevnostními výpočty metodou konečných prvků.

 

Aneta Adamcová / Fakulta zdravotnických studií

bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Aneta Adamcová při studiu pracuje na poloviční úvazek v Domově sv. Zdislavy v Plzni, v době celostátní karantény související s nemocí COVID-19 pomáhala v sociálních službách ve vazbě na ohrožené skupiny obyvatel, zároveň zajišťovala péči o školní děti a jejich doučování. V rámci zdravotně sociální sféry prováděla aktivity související se zajištěním a dodržováním preventivních opatření.

 

Mimořádné stipendium rektora ZČU za sportovní úspěchy

Jakub Šmíd / Fakulta aplikovaných věd

bakalářský studijní program Inženýrská informatika, obor Informatika

Student je reprezentantem v plavání, finalista Mistrovství ČR.

 

Linda Galušková / Fakulta ekonomická

bakalářský studijní program Systémové inženýrství, obor Systémy projektového řízení

Studentka je členka akademické reprezentace ZČU v házené, členka DHC Plzeň.

 

Adéla Nováková / Fakulta ekonomická

bakalářský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Studentka je juniorskou reprezentantkou ČR v běhu na lyžích. Zúčastnila se juniorského MS 2020 a mistrovství ČR (dospělí), kde vybojovala dvakrát 2. místo, a to ve sprintu a v běhu na 10 km.

 

Bc. Jiří Krych / Fakulta elektrotechnická

navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Průmyslová elektronika a elektromechanika

Student je vynikající reprezentant ZČU a ČR v karate. Na mistrovství ČR získal dvě prvenství - v kumite do 84 kg a bez rozdílu vah.

Bc. Adam Uhlíř / Fakulta elektrotechnická

navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Komerční elektrotechnika

Student je reprezentantem ČR v atletice v pozemním hokeji a účastníkem mistrovství Evropy 2020.

Václav Kosnar / Fakulta pedagogická

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Student je reprezentantem ČR v Ice Cross Downhill, na světovém šampionátu obsadil celkové 17. místo.

Eva Názlerová / Fakulta pedagogická

bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport, obor Tělesná výchova a sport

Studentka je reprezentantkou v taekwondo.

Úspěchy v roce 2019:

pohár Českého svazu taekwondo ITF: 1. místo matsogi seniorky do 52kg

Czech Open (mezinárodní MČR): 3. místo matsogi seniorky do 52kg

Otevřené mistrovství ČR druhé federace: 1. místo tul seniorky I. dan a vyšší, 2. místo matsogi seniorky do 56kg, 3. místo matsogi seniorky do 62kg

Mistrovství České republiky: 2. místo matsogi seniorky do 62kg

Úspěchy v roce 2020: Pohár Českého svazu taekwondo ITF: 3. místo matsogi seniorky do 62kg

 

Pavel Burt / Fakulta právnická

magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo

Student je dlouholetým vynikajícím akademickým reprezentantem ZČU v běhu na lyžích a členem medailových štafet z Akademického mistrovství ČR.

 

Šarlota Šarláková / Fakulta právnická

bakalářský studijní program Právní specializace, obor Veřejná správa

Studentka je dlouholetá vynikající reprezentantka ZČU v plavání, několikanásobná medailistka z Akademického mistrovství ČR a účastnice světové univerziády 2019 ve vodním pólu.

 

Vendula Dušková / Fakulta zdravotnických studií

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie

Vendula Dušková je reprezentantkou ČR v plavání hendikepovaných. Je téměř jistou účastnicí paralympijských her v Tokiu.

Stipendium hejtmana Plzeňského kraje

Bc. Stanislav Král / Fakulta aplikovaných věd

navaz. magisterský studijní program Inženýrská informatika, obor Softwarové inženýrství

Stanislav Král velmi kvalitně zpracoval a úspěšně obhájil bakalářskou práci, jejíž výsledky lze využít pro oblast dopravy v Plzeňském kraji.

 

BcA. Andrea Pavlovičová / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

navazující magisterský studijní program Design, obor Fashion design

Studentka je velmi talentovaná a kreativní, ráda experimentuje na poli myšlenky i technologie, její práce oplývají vtipem. Díky tomu dosahuje ve všech svých dosavadních studijních projektech mimořádných výsledků. Již několik let spolupracuje s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, kde dostala již dvakrát příležitost vytvořit kostýmní návrhy pro úspěšné inscenace. V pohádce Co takhle svatba, princi? experimentovala s barvami a střihy, přičemž vycházela z dětské představy a kresby. V roce 2019 pracovala jako asistentka výtvarníka kostýmů pro inscenaci Billy Elliot v režii Lumíra Olšovského a samostatně vytvořila kostýmy pro českou premiéru muzikálu American Idiot.

Ing. Jan Pokorný / Fakulta ekonomická

doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management

Student se aktivně podílí na veřejném dění v rámci kraje (člen finančního výboru zastupitelstva města Dobřany) i univerzity (člen univerzitního i fakultního senátu). Podílí se na organizaci Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST, který se koná v pěti městech Plzeňského kraje. V rámci předchozího studia se prezentoval aktivní publikační činností, resultující v kvalitní diplomovou práci a přijetí do doktorského studia.

 

Bc. Ondřej Klouda / Fakult elektrotechnická

navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrické stroje

Student se nad rámec svých studijních povinností detailně věnoval návrhu speciálních tlumivek a jejich výpočtu. Provedl nejen analytický návrh, ale podílel se i na výrobě prototypů a jejich testování. Pro testy zhotovil zkušební zapojení, provedl vyhodnocení měření a detailně zpracoval oteplovací zkoušky. Na základě výsledků byla provedena optimalizace tlumivek i s ohledem na technologii výroby. Výsledky studentovi práce pozitivně hodnotí také průmyslový partner a tlumivky jsou připraveny k zavedení do výroby.

Bc. David Sonntag / Fakult elektrotechnická

navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Výkonová elektronika

Už od studia na střední škole spolupracuje David Sonntag s katedrou elektromechaniky a výkonové elektroniky. Podílí se na projektu studentské formule. Pro závodní vozidlo navrhl mechanický koncept baterie. Ve svých aktivitách v rámci UWB Racing Team bude pokračovat i během dalšího studia.

 

Mgr. Michaela Dryjová / Fakulta filozofická

navazující magisterský studijní program Areálová studia: bavorská studia

Studentka se kontinuálně zapojuje do rozvoje česko-bavorské projektové, kulturní a osvětové činnosti zaměřené na děti a mládež v celém Plzeňském kraji. Své znalosti a dovednosti ze studia využívá při své práci pro Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, angažuje se i v dalších projektech a dobrovolnické činnosti. Na nejrůznějších interregionálních, přeshraničních akcích a v tisku zprostředkovává německé veřejnosti pozitivní obraz o české kultuře, vzdělávání, společnosti, a výborně tak reprezentuje nejen univerzitu, ale i Plzeňský kraj jako region vzdělaných, otevřených lidí, kultury a interegionálního setkávání.

 

Mgr. Jan Fadrhonc / Fakulta pedagogická

doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Student se během doktorského studia soustavně podílí na výzkumné, vědecké, projektové, reprezentační a publikační činnosti. Prostřednictvím své dizertační práce, věnující se výuce 3D modelování na základních školách, přispívá k inovaci výuky zejména v oboru informatiky a technické výchovy. Jeho zájem o tyto obory jde ruku v ruce s podporou popularizace a zatraktivnění výuky technické výchovy, což dokazuje jeho aktivní účast na řadě konferencí a popularizačních akcí i podíl na různých výzkumných projektech. Velmi významná je i jeho publikační činnost, ze které je možné vyzdvihnout spoluautorství oborově přínosné meziuniverzitní vědecké monografie Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn (2017). Významné jsou také jeho publikace z oboru informatiky Práce s daty pro 5. – 7. ročník, která vznikla v projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Je taktéž autorem mnoha odborných a vědeckých článků doma i v zahraničí a aktivně se účastnil popularizačních akcí, např. Dny vědy a techniky 2019 v Plzni a Klatovech, Veletrh vědy Akademie věd 2019.

 

Mgr. Denisa Kotroušová / Fakulta právnická (FPR)

magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo

Studentka se po celou dobu studia prezentuje výbornými výsledky (celkový studijní průměr za každý rok je 1,00) a svým aktivním přístupem výrazně přispívá k vytváření  dobrého jména Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně reprezentuje fakultu ve studentské vědecké odborné činnosti jak v národních, tak v mezinárodních kolech, kde se opakovaně umisťuje na prvních místech. Podílí se na interních a externích vědeckých projektech, spolupracuje například s výzkumným centrem Fakulty aplikovaných věd Nové technologie pro informační společnost (NTIS).

 

Bc. Šimon Syrovátka / Fakulta strojní (FST)

navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Strojírenská technologie – technologie obrábění

Student katedry technologie obrábění vypracoval svoji diplomovou práci v součinnosti s firmou Hofmeister, vysokoškolským ústavem Nové technologie - výzkumné centrum, katedrou fyziky a Mikrobiologickým ústavem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Do své činnosti vkládá nápaditost a výsledky práce dosahují vědecké úrovně, což prokazuje zaslaná publikace na vědeckou konferenci Metal v Brně.

Roman Kravjanský / Fakulta zdravotnických studií

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář

V době mimořádného opatření vydaného v souvislosti s onemocněním COVID-19 i po jejím skončení Roman Kravjanský dobrovolně pracoval na Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (ZZS PK), kde prováděl práce v dekontaminačních stanech, a ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde působil na oddělení ARO. Zároveň ve spolupráci s fakultou informoval veřejnost v médiích o stávající situaci pohledem aktivního studenta, čímž motivoval řadu dalších studentů k aktivní účasti a pomoci v tíživé době. Mezi jeho další aktivity patří pravidelná spolupráce s ZZS PK při zajišťování zdravotnického dozoru při kulturních a sportovních akcích. Dále spolupracuje při výuce první pomoci a dalších edukativních a preventivních činnostech fakulty na středních a základních školách.

 

Andrea Barešová / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

magisterský studijní program Zubní lékařství

Studentka dosahuje vynikajících studijních výsledků.

 

Stipendium primátora města plzně

Ing. Daniel Beran / Fakulta aplikovaných věd

doktorský studijní program Geomatika, obor Geomatika

Student se aktivně podílí na vývoji nástroje Traffic Modeler (TraMod), který slouží pro interaktivní modelování dopravy. Vývoj tohoto nástroje je podpořený projekty PoliVisu a DUET, na jejichž řešení se podílí také Správa informačních technologií města Plzně. Nástroj Traffic Modeler byl kromě Plzně úspěšně testovaný i v jiných městech. Výsledky aplikace nástroje TraMod pro modelování dopravy ve Františkových Lázních byly prezentovány na mezinárodní soutěži Dubrovnik INSPIRE Hackathon 2020. Tým, jehož byl student součástí, zde s tímto příspěvkem obsadil první místo.

 

Ondřej Malina / Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

bakalářský studijní program Výtvarné umění, obor Ilustrace a grafika

Ondřej Malina dosahuje vynikajících studijních výsledků a po celou dobu studia aktivně reprezentuje fakultu i Západočeskou univerzitu v Plzni. Vytvořil komiksový příběh pro knihu Roll Out the Barrels!, kterou k 75. výročí konce druhé světové války vydala společnost Post Belllum - pobočka Paměti národa pro Plzeňský kraj. Vydání publikace, pro níž vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara celkem 11 komiksů, podpořilo Velvyslanectví USA v Praze. Student se v průběhu celého studia podílel na projektech a výstavách národního i mezinárodního dosahu. Svým autorským komiksem Trans zaujal v minulém roce odbornou porotu 5. ročníku soutěže CS.KOMIKS natolik, že jej ocenila druhým místem. V roce 2019 obdržel na festivalu současného evropského komiksu, zinů a ilustrace FRAME Prague Comics Art Festival čestné uznání za svůj komiks Hamster Villain.

 

Bc. Lenka Kuncová / Fakulta ekonomická

navazující magisterský studijní program Ekonomická a regionální geografie

Studentka zpracovala a úspěšně obhájila bakalářskou práci na téma Vegetační prvky budov jako nástroj adaptace na klimatické změny na území města Plzně. V současnosti reprezentuje Fakultu ekonomickou na celostátní soutěži odborných prací v oboru geografie pod hlavičkou České geologické služby. Velmi aktivně se zapojila do spolupráce katedry geografie s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně a nadačním fondem Zelený poklad v oblasti rozvoje modro‑zelené infrastruktury města Plzně.

 

Ing. Zdeněk Frank / Fakulta elektrotechnická

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektrotechnika

Student se nad rámec svých povinností dlouhodobě a aktivně podílí na řešení grantových projektů, spolupráci s gymnázii a propagaci univerzity. V době celostátních omezení v souvislosti s nemocí COVID-19 se s kolegy aktivně podílel na výrobě ochranných pomůcek nejen pro zdravotnická zařízení. V laboratořích Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické se podílel na vývoji unikátní metody výroby ochranných štítů pomocí laserové technologie.

 

Ing. Antonín Glac / Fakulta elektrotechnická

doktorský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Elektronika

Student dosahuje dlouhodobě výborných výsledků v oblasti výzkumu řízení střídavých elektrických pohonů, zejména s motory s permanentními magnety. Významně přispívá k řešení náročných výzkumných úkolů v rámci grantových projektů i smluvního výzkumu v Regionálním inovačním centru elektrotechniky, zejména projektu ITI (Integrované teritoriální investice) s názvem Elekrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné inteligence. Aktivně spolupracuje se zahraničními kolegy, např. z univerzity v Mnichově, se kterými též společně publikuje na renomovaných mezinárodních konferencích  IECON (Conference of the IEEE Industrial Electronics Society).

 

Mgr. Josef Ježek / Fakulta filozofická

doktorský studijní program Archeologie, obor Archeologie

Josef Ježek nadstandardně plní své studijní povinnosti účastí na tuzemských a mezinárodních konferencích. Byl součástí řešitelského týmu studentského grantového projektu. Účastnil se zahraničních stáží ve Švédsku a Irzaeli a výzkumů v Portugalsku. Je členem spolku Oživená prehistorie, který se věnuje ochraně památek, kulturních hodnot archeologického dědictví, experimentální archeologii a popularizaci archeologie. Součástí jeho disertační práce je výroba artefaktů z doby bronzové, které prezentuje široké veřejnosti při nejrůznějších akcích.

 

Mgr. Jan Frank / Fakulta pedagogická

doktorský studijní program Specializace v pedagogice, obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Student se dlouhodobě věnuje problematice spjaté s počítačovou algebrou a didaktice matematiky pro učitelství 1. stupně základních škol. V uvedených oblastech se zapojuje do výuky a publikační činnosti, a to jak samostatně, tak ve spoluautorství s dalšími akademickými pracovníky. Mimo jiné se věnuje práci s nadanými středoškolskými studenty a je zapojen do spolupráce s Národním pedagogickým institutem v rámci projektu SYPO jako člen tzv. metodického kabinetu. V roce 2019 se aktivně zapojil v projektu Olympiáda techniky Plzeň 2019 a Veletrhu vědy 2019, pořádaném Akademií věd.

 

Ing. Martin Mrázek / Fakulta strojní

doktorský studijní program Strojní inženýrství, obor Stavba strojů a zařízení

Martin Mrázek dosahuje výborných studijních výsledků a aktivně se podílí na studentském projektu Formula Student, který ze strany studentů již dva roky vede. V rámci tohoto projektu vytvořil komplexní návrh několika komponent a systémů (např. systém aktivní bezdrátové telemetrie vozu). Západočeskou univerzitu v Plzni a město Plzeň pak reprezentoval na mezinárodních závodech Formula Student Italy 2019, kde tým v konkurenci dalších 42 získal celkově šesté místo. Student dále participuje na specifických výzkumných projektech katedry konstruování strojů Fakulty strojní.

 

Karolína Šrámková / Fakulta zdravotnických studií

bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář

Studentka oboru zdravotnický záchranář intenzivně spolupracuje se Zdravotnickou záchranářskou službou Plzeňského kraje, a to nejen v rámci dozoru při kulturních, sportovních a dalších akcích, ale i v rámci opatření vydaných v souvislosti s onemocnění COVID-19. Dobrovolně zde pracovala a nadále pracuje i po ukončení opatření, přičemž v exponované době prováděla náročné práce v dekontaminačních stanech. Významně tak posílila řady zdravotnického personálu, který byl v jarních měsících velmi vytížený. V souvislosti s oborem svého studia provádí výuku první pomoci na středních a základních školách na území města Plzně i mimo něj. Při edukaci se zaměřuje nejen na přednáškovou činnost, ale také na demonstraci a ukázky nácviku první pomoci při vybraných modelových situacích, které mají žáky a studenty připravit na nečekané životní situace.

 

Lenka Vaňková / Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

magisterský studijní program Všeobecné lékařství

Studentka dosahuje vynikajících studijních výsledků. Spolupracuje s Ústavem histologie a embryologie; vede přípravné kurzy biologie k přijímacím zkouškám na vysoké školy. V rámci aktivit Spolku plzeňských aktivistů IRIS Plzeň uspořádala environmentální výuku v ZOO Plzeň.