Výstava výtvarných prací českých dětí v Arnstadtu

01.11.2019

Výtvarně-literární evropský soutěžní projekt Evropa ve škole je určen zájemcům škol všech stupňů a typů a rovněž všem účastníkům mimoškolního vzdělávání v České republice od čtyř do jednadvaceti let. NIDV je jeho garantem od roku 2014.

Vernisáž výstavy zahájil prezident Evropské akademie Arnstadt p. Helmut Hüttner, dále se ujaly slova předsedkyně českého Národního komitétu  výtvarně-literárního soutěžního projektu Evropa ve škole PhDr. Jana Skarlantová a tajemnice a koordinátorka projektu Mgr. Barbora Šteflová. Vernisáž výstavy měla slavnostní a oficiální ráz, byla  přítomna delegace z Ministerstva kultury (Kulturministerium) spol. země Thüringen v čele s pí. Annelise Bernuth - koordinátorkou Evropy ve škole pro spolkovou zemi Thüringen.

Vernisáž doprovázelo hudební vystoupení dětí z Kunstschule Arnstadt, na které navázal koncert v kostele Johanna Sebastiana Bacha. Společná česko-německá výstava je zde již tradiční a byla hodnocena velmi pozitivně.

Letošní výstava v Arnstadtu umožnila pokračovat v  tradici, která reprezentuje odbornou i ideovou úroveň školní i mimoškolní výchovy v ČR.

Výstava potrvá do začátku prosince.