Webinář: Proč podporovat nadání v běžné škole?

21.05.2021

Webinář obeznámí pedagogické pracovníky s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, představí možný systém podpory nadání v běžné škole. Pozornost bude věnována tématům: význam péče o nadání, identifikace nadání, speciální vzdělávací potřeby nadaných žáků, formy práce s nadanými žáky, nabídka subjektů, institucí a projektů podporujících nadání a nadané. Na základě získaných poznatků mohou pedagogičtí pracovníci ve své škole začít budovat systém péče o nadání.