XVII. ročník Literární soutěže Nadace škola hrou

27.12.2018
Téma: Proč mě (ne)baví fyzika
 
Ukaž všem, jaká jsi literární hvězda, pošli text, blog nebo komiks a vyhraj parádní ceny.
NADACE ŠKOLA HROU a iQLANDIA, o. p. s. vyhlašují již XVII. ročník literární soutěže o hodnotné ceny.
 
Soutěžní kategorie:
 1. kategorie: Studenti 1. – 4. ročníku víceletých gymnázií, žáci 2. stupně základních škol (6. – 9. třída)
 2. kategorie: Studenti SŠ
 
Účastnit se mohou žáci a studenti z celé České republiky
 
 
 Pravidla soutěže:
 
1. Soutěžní prací je volný literární útvar ve formě:
  • wordovského dokumentu v maximálním rozsahu 1 -2 normostrany formátu A4
  • nebo blogu
  • nebo komiksu
2.  Každá ze soutěžních prací musí být řádně označena následujícími údaji:
Jméno a příjmení, adresa bydliště, název a adresa školy, třída, ročník narození a obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů
 
3.  Způsob předání soutěžních prací:
E-mailem na adresu: kutikova@iqlandia.cz
 
4.  Hodnocení soutěžních prací:
Soutěžní práce hodnotí odborná porota, jmenovaná vyhlašovateli soutěže.
Kritéria hodnocení: Originalita, gramatická bezchybnost
Vyhlašovatel: NADACE ŠKOLA HROU Liberec a IQLANDIA, o. p. s. Liberec
 
Partneři: KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA Liberec, CENTRUM BABYLON, a. s. Liberec,
Knihkupectví a antikvariát Fryč
 
Kmotr soutěže: Jan Šolc – čestný občan města Liberce, pedagog, uznávaný demokrat a bývalý poradce prezidenta Václava Havla