Zahrada života

02.03.2020

Zahrada života je sebezkušenostní a rozvojový program pro mladé lidi ve věku 15–20 let. Jedná se o ucelený cyklus pěti víkendových setkání, rozložených v průběhu jednoho kalendářního roku. Smyslem programu je doprovodit mladé lidi na cestě ke zralé dospělosti a inspirovat je k převzetí odpovědnosti za vlastní život a osobní růst a návazně pak i za svůj přínos pro společnost obecně. Každého ročníku se zúčastní 20 chlapců a dívek z celé České republiky – studentů, učňů i pracujících. Záměrem je vytvořit co nejpestřejší skupinu jak z hlediska vzdělání, tak z hlediska sociálního původu.

Zahrada života rozvíjí důležitá témata, na která v dnešní době nezbývá čas doma ani ve škole. Cílem programu je vytvořit čas a prostor, ve kterém si mladí lidé položí otázky jako: Odkud jdu? Kam jdu? Proč tam jdu? Pro koho to dělám? Kurz je má inspirovat k tomu, aby se naučili hledat odpovědi sami v sobě.

V Zahradě života chceme účastníkům zprostředkovat hlubší sebepoznání a uvědomění si vztahu svobody a osobní zodpovědnosti. Chceme doprovodit mladé lidi ke zdravé a autentické dospělosti. Věříme, že dostatek zralých jedinců přinese v budoucnu zralejší a zdravější společnost.

Zde je několik příkladů konkrétních dovedností, které účastníci kurzu získají:

  • Poznají, čím mohou být prospěšní a užiteční světu a lidem kolem sebe.
  • Naučí se rozhodovat o tom, co v životě chtějí a co ne. Jakou školu studovat, do čeho investovat svůj čas a podobně.
  • Získají nástroje pro práci na svém osobním rozvoji použitelné v každodenním životě.

Další podrobnosti o průběhu kurzu a jeho výstupech najdete na webových stránkách akademiezahzadazivota.cz.