Západočeská univerzita podpoří péči o duševní zdraví dětí a dospívajících

10.06.2021

Plzeň – Informační a poradenské centrum (IPC) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zahájilo v květnu projekt Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci. Cílem je vytvořit funkční systém preventivní podpory psychického zdraví dětí a mladistvých v plzeňském regionu. Univerzita na projekt získala grant z takzvaných Norských fondů.

„Veškeré aktivity projektu jsou provázané tak, aby vznikl efektivní a funkční systém preventivní podpory duševního zdraví dětí a mladistvých a abychom posílili nabízené služby v plzeňském regionu s důrazem na rozvoj zdravé, nestigmatizující společnosti,“ říká koordinátorka projektu Jana Krunclová z IPC.

Projekt má zlepšit duševní zdraví a pohodu dětí prostřednictvím poradenských služeb a preventivních a vzdělávacích aktivit, a to přímo v prostředí základních, středních a vysokých škol „Regionální služby zaměřené na podporu duševního zdraví dětí a mladistvých a péči o jedince s duševním onemocněním jsou na hranicích svých kapacit, zvláště nyní se na ně obrací řada rodin s problémy vyvolanými koronavirovou krizí. Rozšířením péče ve školách chceme pomoci dětem a dospívajícím a do budoucna také ulevit psychologickým poradnám,“ vysvětluje Jana Krunclová.

Jedním z cílů tříletého projektu je také zefektivnit stávající poradenské a terapeutické služby psychologické poradny při Západočeské univerzitě v Plzni rozšířením konzultačních hodin a zavedením nových metod a přístupů, jako je například krizový chat nebo e-mailové poradenství. „Učiníme z poradny ještě více nízkoprahové zařízení ve smyslu dostupnosti a anonymity. Studentům a mladistvým také zprostředkujeme svépomocnou skupinu a podpůrnou skupinu vedenou terapeutem,“ popisuje plány Jana Krunclová.

„Vedle podpory samotných dětí a mladistvých chceme rozvíjet i ucelené vzdělávání osob pracujících s dětmi a mladistvými s důrazem na primární prevenci v oblasti duševního zdraví a destigmatizace tématu duševního onemocnění,“ dodává. Právě destigmatizaci vnímá IPC jako klíčové téma pro uskutečnění aktivit projektu. Vznikne proto i online program „Škola se zdravou duší“, jehož cílem bude šířit informace o dané problematice mezi odbornou i laickou veřejností. „Věříme, že pomůžeme destigmatizovat téma duševního onemocnění, čímž přispějeme k včasnému záchytu duševních obtíží u dětí a mladistvých a předejdeme jejich prohlubování a gradaci,“ říká Jana Krunclová. S cílem co nejvíce

zefektivnit práce na projektu spolupracuje IPC s Krajským centrem vzdělávání a jazykovou školou, Plzeň, a s neziskovými organizacemi Fokus Praha a Ledovec.

Informace o projektu a aktivitách budou přístupné na stránkách www.bezbarier.zcu.cz, kde bude umístěn i destigmatizační program „Škola se zdravou duší“. Bližší informace o nabízených službách bude možné získat také v rámci psychologické poradny IPC na webu www.studentskeotazniky.zcu.cz. Aktuality projektu bude IPC zveřejňovat také na sociálních sítích.

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021, reg. č. projektu: ZD-ZDOVA1-013.