Zásady a rady pro výuku online v kostce

20.03.2020

Z domácích zkušeností, ale i od učitelů z Asie, kteří čelili podobné situaci jako my nyní vybíráme základní shrnutí.

- Počítejte s tím, že ne všechny děti mají špičkvé vybavení pro komunikaci online. Proto si nejprve zjistěte, jaké vybavení a připojení mají žáci k dispozici.

- Podle toho zvolte vhodný prostředek pro komunikaci s žáky. Nejjednodušší možný způsob je zasílání stránek a čísel úkolů v učebnicích a cvičebnicích emailem. Tak lze také poslat pracovní listy v editovatelném formátu (např. Word), které pak děti mohou vypracované zaslat učiteli zpět.

- Občas různé programy nefungují na straně žáků tak, jak mají, protože na jejich přístrojích nejsou některé funkce povoleny, nebo nemají nainstalovány potřebné doplňky a protokoly. Proto je potřeba mít – nejlépe od někoho, kdo dobře daný komunikační prostředek zná třeba učitel ITC nebo technická podpora poskytovatele prostředku – seznam nastavení a dalších podmínek jako je verze prohlížeče, stažené doplňky atd, aby podle něj žáci mohli postupovat.

- Obecně platí, že čím jednodušší přístup na straně žáka, tím lépe. Proto je vhodnější ten způsob, kdy si žáci nemusí nic instalovat a jen se připojí do virtuální místnosti.

- Je vhodnější žákům úkoly dávkovat a to v pravidelných intervalech. Postupné zadávání úkolů pomůže žákům udržet pozornost, lépe si rozvrhnout čas a i učitel může lépe kontrolovat jejich postup.

- Je dobré zvolit pravidelný čas zadávání úloh. Např. vyhradit jeden den v týdnu. Žáci si tak zvyknou na určitý režim.

- Pro děti samotné je důležitý i vizuální a zvukový kontakt s učitelem i vzájemně mezi sebou. Proto je vhodné využívat některou z dostupných aplikací, které toto umožňují. Např. Skype nebo Google Hangout.

- Online prostředky lze také využít pro to, aby žáci sdíleli své výsledky – např. pomocí socíálních sítí a vzájemně se tak motivovali.

- Samozřejmě je vhodné, aby rodiče žáků měli přehled o zadaných úkolech a termínech a mohli tak svým dětem dát k dispozici odpovídající čas na počítači – zejm. pokud ho sdílí více členů domácnosti. Mohou také dohlédnout na to, aby si dítě práci rozdělilo pokud možno rovnoměrně v čaase, který má k dispozici.

- Rodičům je také dobré připomenout, že jejich dítě potřebuje přestávky v práci, které má normálně ve škole k dispozici, a že se nevydrží soustředit příliš dlouho na jednu věc.